ข้อมูลจาก Pantip.com โดยคุณ คิรัว

 โครงการ สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช  

ผมจึงอยากชักชวนคนไทยทุกคนร่วมร้อยดวงใจสนับสนุนโครงการนี้กันมากๆ นะครับ 
เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ที่จะได้ร่วมกัน สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ 
อีกทั้ง 
รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแจกจ่ายแก่วัดและโรงเรียนทั่วประเทศด้วยครับ ” บีม-กวี ตันจรารักษ์ 

 

 

ทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 
ยังได้จัดทำ
โครงการ “สายรัดข้อมื

อมหามงคล สมเด็จพระสังฆราช” ขึ้น

เพื่อนำรายได้จากโครงการไปจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช

เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด,สถานศึกษาและ บุคคลที่สนใจ 
เพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป 


สายรัดข้อมือดังกล่าว มีการออกแบบให้เป็นสายรัดข้อมือ ๓ สี ๓เส้น สีเหลือง สีขาว สีฟ้า 

ซึ่งเป็นสีประจำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระสังฆราช 

โดยสายรัดข้อมือดังกล่าวได้จารึกลายพระหัตถ์,

บทสวดและพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสังฆราช 

นอกจากนี้ ยังได้ผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ 
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิริมงคลของชีวิต


เพราะเป็นครั้งแรกและ ครั้งเดียวที่จัดทำขึ้น

 

พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือ 
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เพื่อร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทาน 
แก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ ผ่านทาง

โครงการ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” 
ได้ในราคาชุดละ๑๙๙บาท 
ได้แล้ววันนี้ที่ 

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร , 

ร้านจิตรลดาทั้ง 14 สาขา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค เฉพาะกรุงเทพทั้ง 11 สาขา 

 ข้อมูลเพิ่มเติม 
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8344696/A8344696.html

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Categories