สุดยอดปรากฎการณ์การรวมพลังของคนไทยทั่วโลกที่เล่น twitter ด้วยเหตุที่ว่า twitter จะมีการใส่ tag # เพื่อแสดงหัวข้อของข้อความที่สนทนากันมากที่สุดในทวิตเตอร์ โดยหัวข้อ #weloveking เรารักในหลวง ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด ผ่านการถวายพระพรออนไลน์บนทวิตเตอร์ ที่ทุกคนชื่นชมพระจริตวัตรของท่านมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม เดือนที่คนไทยทั้งประเทศเฝ้ารอการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตอนนี้เมื่อทุกคนทั่วโลกเห็นพลัง ก็จะมีคำตอบแล้วว่า ทำไมคนไทยทั่วประเทศจึงร้องเพลงชาติร่วมกัน ทำไมดารา คนดัง ต้องเปิด VRT ทุกวันบนทีวีและรถไฟฟ้าเพราะคนไทยภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุข

 

 

หัวข้อ trending topics ไม่ได้มาง่ายๆ หากไม่ได้พลังความร่วมมือของคนไทยที่เล่น twitter ทั่วโลก คนทั้งโลกได้เ้ห็นถึงพลังของคนไทย ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระชนม์มายุยิ่งยื่นนาน ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเ้จ้า สมาชิก Exteen, Pantip.com และ Twitter

edit @ 5 Dec 2009 21:29:40 by Yokekung World

Comment

Comment:

Tweet

LONG LIVE THE KING ♥

#2 By Yoneo on 2009-12-06 14:56

ทรงพระเจริญ

#1 By fernfriend on 2009-12-06 04:30

Categories