ใครที่จอง The new iPad กับ TruemoveH แวะไปรับเครื่องกันได้แล้วจ้า
 
สิ่งที่ขอให้เอาไป 
 
1. จำได้ว่าตัวเองจองเครื่องวันไหน และแจ้งความประสงค์จะขอรับเครื่่องที่ไหน
2. บัตรประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเครื่อง
3. อย่าเนียนไปวันอื่น หรือเนียนเอารุ่นอื่น ตามกำหนดนะจ๊ะ
 
The new iPad ความจุ 16GB สีดำและสีขาว
จองตั้งแต่: วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2555
สาขาในกทม : รับเครื่องได้ ในวันที่ 19 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 22 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
สาขาต่างจังหวัด รับเครื่องได้  ในวันที่ 20 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 23 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
 
The new iPad ความจุ 32GB สีดำ  
จองตั้งแต่ : วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2555 
สาขาในกรุงเทพฯ รับเครื่องได้ ในวันที่ 19 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 22 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
สาขาต่างจังหวัด รับเครื่องได้  ในวันที่ 20 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 23 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 

ลูกค้าที่จอง The new iPad ความจุ 32GB สีขาว
 จองตั้งแต่: วันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2555 
สาขาในกรุงเทพฯ รับเครื่องได้ ในวันที่ 19 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 22 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
สาขาต่างจังหวัด รับเครื่องได้  วันที่ 20 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 23 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
 
ลูกค้าที่จอง The new iPad ความจุ 64 GB สีดำ
จองตั้งแต่: วันที่ 7 -10  พฤษภาคม 2555 
สาขาในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อรับเครื่องได้ ในวันที่ 19 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 22 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
สาขาต่างจังหวัด รับเครื่องได้ ในวันที่ 20 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 23 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
 
ลูกค้าที่จอง The new iPad ความจุ 64 GB สีขาว
จองตั้งแต่: วันที่ 7 -9  พฤษภาคม 2555 
สาขาในกรุงเทพฯ รับเครื่องได้ ในวันที่ 19 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 22 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 
สาขาต่างจังหวัด สามารถติดต่อรับเครื่องได้ ในวันที่ 20 พ.ค (ตั้งแต่ 13.00 น.) – 23 พ.ค 55 ตามวัน/เวลาทำการของช้อป 

หมายเหตุ : หากไม่ติดต่อรับภายในช่วงวัน/เวลาดังกล่าว ทางบริษัทเขาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันรับเครื่องนะครับ 
 
ข้อควรระวัง และคำแนะนำ 
- เอกสารเตรียมให้พร้อมและครบ
- อย่าเนียนรุ่น สาขา วันที่ 
- สอบถามเวลาปิดเปิดร้านที่แจ้งรับเครื่องไว้ 
 
ข้อมูลจาก TruemoveH

Comment

Comment:

Tweet

Categories